مداحی کریم کاری به جز جود کرم نداره

مداحی کریم کاری به جز جود و کرم نداره

مداحی کریم کاری به جز جود و کرم ندارهReviewed by amirmohammad on Nov 27Rating: 4.5مداحی کریم کاری به جز جود کرم ندارهمداحی کریم کاری به جز جود کرم نداره

مداحی کریم کاری به جز جود کرم نداره

مداحی کریم کاری به جز جود کرم نداره

مداحی کریم کاری به جز جود کرم نداره

كريم كاري به جز جود و كرم نداره
آقام تو مدينه است ولي حرم نداره

غريب اونيه كه همدم اشك و آهه
ديده كه مادرش تو كوچه بي‌پناهه

دلم تو روضه ها شكسته مثل شيشه
ولي روزي مثل روز حسين نمي شه

شهيد اونيه كه سر به بدن نداره
آقام رو زمينه ولي كفن نداره

آقام، آقام حسن، آقام حسن، حسن جان

كريم كاري به جز جود و كرم نداره
آقام تو مدينه است ولي حرم نداره

مداحی کریم کاری به جز جود کرم نداره

غريب اونيه كه همدم اشك و آهه
ديده كه مادرش تو كوچه بي‌پناهه

دلم تو روضه ها شكسته مثل شيشه
ولي روزي مثل روز حسين نمي شه

شهيد اونيه كه سر به بدن نداره
آقام رو زمينه ولي كفن نداره

آقام، آقام حسن، آقام حسن، حسن جان

كريم كاري به جز جود و كرم نداره
آقام تو مدينه است ولي حرم نداره

غريب اونيه كه همدم اشك و آهه
ديده كه مادرش تو كوچه بي‌پناهه

مداحی کریم کاری به جز جود کرم نداره

دلم تو روضه ها شكسته مثل شيشه
ولي روزي مثل روز حسين نمي شه

شهيد اونيه كه سر به بدن نداره
آقام رو زمينه ولي كفن نداره

آقام، آقام حسن، آقام حسن، حسن جان

كريم كاري به جز جود و كرم نداره
آقام تو مدينه است ولي حرم نداره

غريب اونيه كه همدم اشك و آهه
ديده كه مادرش تو كوچه بي‌پناهه

 

كريم كاري به جز جود و كرم نداره
آقام تو مدينه است ولي حرم نداره

غريب اونيه كه همدم اشك و آهه
ديده كه مادرش تو كوچه بي‌پناهه

دلم تو روضه ها شكسته مثل شيشه
ولي روزي مثل روز حسين نمي شه

شهيد اونيه كه سر به بدن نداره
آقام رو زمينه ولي كفن نداره

 

 

کانال تلگرام موزیک پاتوق کانال تلگرام موزیک پاتوق

كريم كاري به جز جود و كرم نداره
آقام تو مدينه است ولي حرم نداره

غريب اونيه كه همدم اشك و آهه
ديده كه مادرش تو كوچه بي‌پناهه

دلم تو روضه ها شكسته مثل شيشه
ولي روزي مثل روز حسين نمي شه

شهيد اونيه كه سر به بدن نداره
آقام رو زمينه ولي كفن نداره

آقام، آقام حسن، آقام حسن، حسن جان

هنوز هیچ دیدگاهی قرار داده نشده است. اولین نفر شما باشید.