مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمی

مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمی

مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمیReviewed by amirmohammad on Nov 5Rating: 4.5مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمیمداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمی

مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمی

مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمی

مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمی

اومدم فدای سرت بشم همرزم علی اصغرت بشم

تو گودال منم پرپرت بشم

عمو بذار باهات همسفر بشم همراهت تو موج خطر بشم

دست کم برا تو سپر بشم

انقدر اسمت و بردم تا تو گودال زمین خوردم

تا دیدم بابام و میگم دید اخر براش مردم

خون حیدر تو رگم علت اومدنم من فدایی تو ام من یتیم حسنم

من عقیق یمنم مثل تو بی کفنم من فدایی تو ام من یتیم حسنم

*************

تو قتلگاه برات گریه میکنم  اشکام و به تو هدیه میکنم

تا زندم به تو تکیه میکنم

زخمی و تشنه و خسته تشنگی دستات و بسته

دست خالی میام پیشت من سلاحم همین دسته

مثل تابوت بابام غرق زخم بدنم من فدایی تو ام من یتیم حسنم

مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمی

جان عمو جانان عمو ای دین و ای ایمان عمو

مرده بدم زنده شدم عشق تو را بنده شدم

دولت عشق امد و من دولت پاینده شدم

یل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمی

اومدم فدای سرت بشم همرزم علی اصغرت بشم
تو گودال منم پرپرت بشم
عمو بذار باهات همسفر بشم همراهت تو موج خطر بشم
دست کم برا تو سپر بشم
انقدر اسمت و بردم تا تو گودال زمین خوردم
تا دیدم بابام و میگم دید اخر براش مردم
خون حیدر تو رگم علت اومدنم من فدایی تو ام من یتیم حسنم
من عقیق یمنم مثل تو بی کفنم من فدایی تو ام من یتیم حسنم
مداحی اومدم فدای سرت بشم حاج محمودکریمی
تو قتلگاه برات گریه میکنم اشکام و به تو هدیه میکنم
تا زندم به تو تکیه میکنم
زخمی و تشنه و خسته تشنگی دستات و بسته
دست خالی میام پیشت من سلاحم همین دسته
مثل تابوت بابام غرق

کانال تلگرام موزیک پاتوق کانال تلگرام موزیک پاتوق

اومدم فدای سرت بشم همرزم علی اصغرت بشم
تو گودال منم پرپرت بشم
عمو بذار باهات همسفر بشم همراهت تو موج خطر بشم
دست کم برا تو سپر بشم
انقدر اسمت و بردم تا تو گودال زمین خوردم
تا دیدم بابام و میگم دید اخر براش مردم
خون حیدر تو رگم علت اومدنم من فدایی تو ام من یتیم حسنم
من عقیق یمنم مثل تو بی کفنم من فدایی تو ام من یتیم حسنم
*************
تو قتلگاه برات گریه میکنم اشکام و به تو هدیه میکنم
تا زندم به تو تکیه میکنم
زخمی و تشنه و خسته تشنگی دستات و بسته
دست خالی میام پیشت من سلاحم همین دسته
مثل تابوت بابام غرق زخم بدنم من فدایی تو ام من یتیم حسنم
***************
جان عمو جانان عمو ای دین و ای ایمان عمو
مرده بدم زنده شدم عشق تو را بنده شدم
دولت عشق امد و من دولت پاینده شدم
یل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

هنوز هیچ دیدگاهی قرار داده نشده است. اولین نفر شما باشید.