دانلود مداحی جدید ۹۵ شب سوم مسلمیه

دانلود مداحی جدید ۹۵ شب سوم مسلمیه از  کربلایی جواد مقدم از موزیک پاتوق

تا رو فرش روضه هاتون این قدم خورد(زمینه)
تا که از عشق حسین(ع) (زمینه)
تا اسمون تو عشقم پرزدنه(شور)

دانلود مداحی جدید ۹۵ شب سوم مسلمیه از  کربلایی جواد مقدم از موزیک پاتوق

حاج احد قدمی: لا دوا الا کربلا(واحد)

حاج احد قدمی : بابی انت و امی (واحد)

بر پایی عزای تو هر روز کار  ماست (شعرخوانی)

دانلود مداحی جدید ۹۵ شب سوم مسلمیه از  کربلایی جواد مقدم از موزیک پاتوق

ما از حریم عشق تو بیرون نمی رویم (شور)

حاج احد قدمی : یه قاب عکس شهید (شور)

حاج احد قدمی : رویامه رویامه (شور)

حاج احد قدمی: لا دوا الا کربلا(واحد)

حاج احد قدمی : بابی انت و امی (واحد)

بر پایی عزای تو هر روز کار  ماست (شعرخوانی)

دانلود مداحی جدید ۹۵ شب سوم مسلمیه از  کربلایی جواد مقدم از موزیک پاتوق

ما از حریم عشق تو بیرون نمی رویم (شور)

حاج احد قدمی : یه قاب عکس شهید (شور)

تا رو فرش روضه هاتون این قدم خورد(زمینه)
تا که از عشق حسین(ع) (زمینه)
تا اسمون تو عشقم پرزدنه(شور)

دانلود مداحی جدید ۹۵ شب سوم مسلمیه از  کربلایی جواد مقدم از موزیک پاتوق

حاج احد قدمی: لا دوا الا کربلا(واحد)

حاج احد قدمی: لا دوا الا کربلا(واحد)

حاج احد قدمی : بابی انت و امی (واحد)

بر پایی عزای تو هر روز کار  ماست (شعرخوانی)

دانلود مداحی جدید ۹۵ شب سوم مسلمیه از  کربلایی جواد مقدم از موزیک پاتوق

ما از حریم عشق تو بیرون نمی رویم (شور)

حاج احد قدمی : یه قاب عکس شهید (شور)

حاج احد قدمی: لا دوا الا کربلا(واحد)

حاج احد قدمی : بابی انت و امی (واحد)

بر پایی عزای تو هر روز کار  ماست (شعرخوانی)

دانلود مداحی جدید ۹۵ شب سوم مسلمیه از  کربلایی جواد مقدم از موزیک پاتوق

ما از حریم عشق تو بیرون نمی رویم (شور)

حاج احد قدمی : یه قاب عکس شهید (شور)

کانال تلگرام موزیک پاتوق کانال تلگرام موزیک پاتوق