دانلود اهنگ متین معارفی به نام جوونیم

دانلود اهنگ متین معارفی به نام جوونیم

دانلود اهنگ متین معارفی به نام جوونیم 

چه غروب سنگینی منو اینجا میبینی

منو این همه غربت تویی که تنها میشینی

میرم دیگه دیره دیگه میره توی راه دیگه

میره دیگه سیره دیگه میره از پیشمو تنهایی میره

اون که خوب میدونه دلبرش میمونه

میره و تنها میزاره قلب منو

آخرش تنهایی کار میده دستمو

میرم اونجایی که نشکنه قلبمو

اره میرم که میرم اره دلواپسم

واسه جوونیم که پای تو گذاشتمو

واسه لحظه هایی که عاشقت بودم

آخرش رفتیو تنها موندم…

میــرم دیـگه دیره دیـگه مـیره تـوی راه دـیگه

میره دیـگه سیـره دیگه میـره از پیشـمو تنـهایی میـره

اون که خـوب میدـونه دلبرش میـمونه

میـره_و تنها مـیزاره قلب منو

آخرش تنـهایی کار مـیده دسـتمو

میرم اونجـایی که نشـکنه قلبـمو

اره مـیرم که مـیرم اره دلواپـسم

واسـه جوونیم که پای تو گذاشتـمو

واسه لحـظه هایی که عاشـقت بودم

آخرش رفتـیو تنها موندم…

چه غروب سنگینی منو اینجا میبینی

منو این همه غربت تویی که تنها میشینی

میرم دیگه دیره دیگه میره توی راه دیگه

میره دیگه سیره دیگه میره از پیشمو تنهایی میره

اون که خوب میدونه دلبرش میمونه

میره_و تنها میزاره قلب منو

آخرش تنهایی کار میده دستمو

میرم اونجایی که نشکنه قلبمو

اره میرم که میرم اره دلواپسم

واسه جوونیم که پای تو گذاشتمو

واسه لحظه هایی که عاشقت بودم

آخرش رفتیو تنها موندم…

میــرم دیـگه دیره دیـگه مـیره تـوی راه دـیگه

میره دیـگه سیـره دیگه میـره از پیشـمو تنـهایی میـره

اون که خـوب میدـونه دلبرش میـمونه

میـره_و تنها مـیزاره قلب منو

آخرش تنـهایی کار مـیده دسـتمو

میرم اونجـایی که نشـکنه قلبـمو

اره مـیرم که مـیرم اره دلواپـسم

واسـه جوونیم که پای تو گذاشتـمو

واسه لحـظه هایی که عاشـقت بودم

آخرش رفتـیو تنها موندم…

آخرش تنـهایی کار مـیده دسـتمو

میرم اونجـایی که نشـکنه قلبـمو ی

دانلود اهنگ متین معارفی به نام جوونیم

 

کانال تلگرام موزیک پاتوق کانال تلگرام موزیک پاتوق

چه غروب سنگینی منو اینجا میبینی
منو این همه غربت تویی که تنها میشینی

میرم دیگه دیره دیگه میره توی راه دیگه
میره دیگه سیره دیگه میره از پیشمو تنهایی میره

اون که خوب میدونه دلبرش میمونه
میره_و تنها میزاره قلب منو
آخرش تنهایی کار میده دستمو
میرم اونجایی که نشکنه قلبمو

اره میرم که میرم اره دلواپسم
واسه جوونیم که پای تو گذاشتمو
واسه لحظه هایی که عاشقت بودم
آخرش رفتیو تنها موندم...

میــرم دیـگه دیره دیـگه مـیره تـوی راه دـیگه
میره دیـگه سیـره دیگه میـره از پیشـمو تنـهایی میـره

اون که خـوب میدـونه دلبرش میـمونه
میـره_و تنها مـیزاره قلب منو
آخرش تنـهایی کار مـیده دسـتمو
میرم اونجـایی که نشـکنه قلبـمو

اره مـیرم که مـیرم اره دلواپـسم
واسـه جوونیم که پای تو گذاشتـمو
واسه لحـظه هایی که عاشـقت بودم
آخرش رفتـیو تنها موندم...

هنوز هیچ دیدگاهی قرار داده نشده است. اولین نفر شما باشید.