با چشمای خیس با دستایی که بی تو سرده
هر لحظه پاهام داره دنبال تو میگرده
دنیام پره درده
هر لحظه بی تو قد سال عذابه
از وقتی رفتی خوشبختی واسه من سرابه
زندگیم خرابه
ساده شکستی قلبمو
نشوندی توی چشام غمو
با گریه به تو گفتم نرو نرووو
نیستی و واسه تو بیقرارم
کاشکی تو میموندی کنارم
بی اختیار دوست دارم
دوست دارم
چی مونده برام جز قلبی که بی تو ترک خورد
زندگیه من مثل گُلای تو باغچه پژمرد
با رفتن تو از خودمو دنیا بریدم
بعد از تو فقط به بارون و گریه رسیدم
چه ساده شکستی قلبمو
قلبمو قلبمو
با گریه به تو گفتم نرو نرووو
نیستی و واسه تو بیقرارم
کاشکی تو میموندی کنارم
بی اختیار دوست دارم
دوست دارم
چه ساده شکستی قلبمو
قلبمو قلبمو
با گریه به تو گفتم نرو نرووو
نیستی و واسه تو بیقرارم
کاشکی تو میموندی کنارم
بی اختیار دوست دارم
دوست دارم

هنوز هیچ دیدگاهی قرار داده نشده است. اولین نفر شما باشید.