آهنگ جدید موئر و T7 به نام آدم باش

دانلود آهنگ جدید موئر و T7 به نام آدم باش

آهنگ جدید موئر و T7 به نام آدم باش

 

 

آهنگ جدید موئر و T7 به نام آدم باش

 

اسکناس نمیخوام
کیفو کفش فندی نمیخوام
عاشق توی فیلم هندی نمیخواممن سیکس پک بچه معروفی فیتنس مزه پرون
یکی که هنوز آویزون باباشه نمیخوام
من توکیو و لندن پاریس موناکو و پغی مادرید
بشی یه عروس که هانی مون پاداشش نمیخواممن میخوام آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی
که نیستی
من میخوام آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی
که نیستی

چند وقته چندشم میشه
فکر میکنم به ارتباطا
فراری ام از این اضافه کارا و این عشق لاتا
پولی شدن آره همه رو میبینم به چشم کالا
حاضرن به هرقیمتی برن رو به فلش بالا
بگو بینم آدم کیلویی چند
روح بازیچه دل میدون سنگه
بپیچ اونایی که میلولیدن
شوخی نداره بیبی میدونه جنگه
کج بزاری پات رو مینه
این دنیا کر پانتومیمه
که نشونه میده میگه بدو بدو بدو برو جلو
بی بی همه پشت نقابن
نمیخواد هیشکی خود خود تورو
پس توام زیر میکاپ بماس
هر شب بشه تهران وگاس
همش تو جنگنده هاس
بزن سلامتی پارتی کنا که چند کیلو .وهنو چند دست لباس
دافشم من تو جنگل دادم به دست چپ اصن دست راست

 

من میخوام آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی
که نیستی
من میخوام آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی
که نیستی

ظاهرا که سرحالی باطنا ولی خالی
آره حالیت نیست
فقط یکمی آدم باش

ظاهرا که سرحالی باطنا ولی خالی
آره حالیت نیست
فقط یکمی آدم باش

من میخوام آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی
که نیستی
من میخوام آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی
که نیستی موئر که

که

کانال تلگرام موزیک پاتوق کانال تلگرام موزیک پاتوق

من بنز اس کلاس نمیخوام
کیف پر از اسکناس نمیخوام
من کیف و کفش فندی نمیخوام
عاشق توی فیلم هندی نمیخوام
من سیکس پک و بچه معروف فیتنس مزه پرون
یکی که هنوز آویزون باباشه نمیخوام
من توکیو و لندن پاریس موناکو و پغی مادرید
بشی یه عروس که هانی مون پاداششه نمیخوام
من میخوام آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی
که نیستی
mp3patogh.com
چند وقته چندشم میشه فکر میکنم به ارتباطا
فراری ام از این اضافه کارا و این عشق لاتا
پولی شدن آره همه رو میبینن به چشم کالا
حاضرن به هرقیمتی برن رو به فلش بالا
بگو بینم آدم کیلویی چند
روح بازیچه دل میدونی سنگه
بپیچ اونایی که میلولیدن
شوخی نداره بیبی میدونه جنگه
کج بزاری پات رو مینه
این دنیا کر پانتومیمه
که نشونه میده میگه بدو بدو بدو برو جلو
بیبی همه پشت نقابن
نمیخواد هیچکی خودِ خود تو رو
پس تو هم زیر میکاپ بماس
هر شب بشه تهران وگاس
بزن سلامتی پارتی کنا که چند کیلو *وهن و چند دست لباس
دافشم من تو جنگل دادم به هم دست چپ از هم دست راست
mp3patogh.com
من میخوام آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی
که نیستی
mp3patogh.com
ظاهرا که سرحالی
باطنا ولی خالی
آره حالیت نیست
فقط یکمی آدم باش
من میخوام آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی آدم باشی
که نیستی

هنوز هیچ دیدگاهی قرار داده نشده است. اولین نفر شما باشید.