آهنگ جدید جیدال بنام بدمستی

آهنگ جدید جیدال بنام بدمستیReviewed by Shahriyar on Nov 18Rating: 4.0

آهنگ جدید جیدال بنام بدمستی از موزیک پاتوق

آهنگ جدید جیدال بنام بدمستی

 

می‌خوام خوب شم
بگو چرا بدتر می‌شم من
دیشبو دوباره بد مستی کردم
وقتی تنهایی تو غربت من رد می‌کردم
نسلم شعرامو از بر می کردن

تو شهرم
ببین یه ایده داشت توی مغزم می زد پر
کردم جَلدش رو بیت و کفتر نی اصلا
مهم نی شعرامو کمتر می‌فهمن
من تو کار کیفیتم
آره کمیتم برام مطرح نی اصلا
فهمیدم از نظم و نثرم می‌ترسن
نمی‌فهمی؟
بگم ترجمه کنن
شاید رپرای تخ می رپو ول کنن
برن خونه مامان با میکروفون درد و دل کنن
نه نمی‌خونم که مردمم مست و چت کنن
همه چی می‌چرخه
این چرخه خطرناکه
اگه بی‌جنبه باشی
مثل میوه‌های سرفصل
هرچی یه مدتی داره
آخرش می‌گنده داشی
می‌گنده داشی

می‌خوام خوب شم
بگو چرا بدتر می‌شم من
دیشبو دوباره بد مستی کردم
وقتی تنهایی تو غربت من رد می‌کردم
نسلم شعرامو از بر می‌کردن

می‌خوام خوب شم
بگو چرا بدتر می‌شم من
دیشبو دوباره بد مستی کردم
وقتی تنهایی تو غربت من رد می‌کردم
نسلم شعرامو از بر می کردن

تو شهرم
ببین یه ایده داشت توی مغزم می زد پر
کردم جَلدش رو بیت و کفتر نی اصلا
مهم نی شعرامو کمتر می‌فهمن
من تو کار کیفیتم
آره کمیتم برام مطرح نی اصلا
فهمیدم از نظم و نثرم می‌ترسن
نمی‌فهمی؟
بگم ترجمه کنن
شاید رپرای تخ می رپو ول کنن
برن خونه مامان با میکروفون درد و دل کنن
نه نمی‌خونم که مردمم مست و چت کنن
همه چی می‌چرخه
این چرخه خطرناکه
اگه بی‌جنبه باشی
مثل میوه‌های سرفصل
هرچی یه مدتی داره
آخرش می‌گنده داشی
می‌گنده داشی

می‌خوام خوب شم
بگو چرا بدتر می‌شم من
دیشبو دوباره بد مستی کردم
وقتی تنهایی تو غربت من رد می‌کردم
نسلم شعرامو از بر می‌کردن

آهنگ جدید جیدال بنام بدمستی از موزیک پاتوق

کانال تلگرام موزیک پاتوق کانال تلگرام موزیک پاتوق

می‌خوام خوب شم
بگو چرا بدتر می‌شم من
دیشبو دوباره بد مستی کردم
وقتی تنهایی تو غربت من رد می‌کردم
نسلم شعرامو از بر می کردن

تو شهرم
ببین یه ایده داشت توی مغزم می زد پر
کردم جَلدش رو بیت و کفتر نی اصلا
مهم نی شعرامو کمتر می‌فهمن
من تو کار کیفیتم
آره کمیتم برام مطرح نی اصلا
فهمیدم از نظم و نثرم می‌ترسن
نمی‌فهمی؟
بگم ترجمه کنن
شاید رپرای تخ می رپو ول کنن
برن خونه مامان با میکروفون درد و دل کنن
نه نمی‌خونم که مردمم مست و چت کنن
همه چی می‌چرخه
این چرخه خطرناکه
اگه بی‌جنبه باشی
مثل میوه‌های سرفصل
هرچی یه مدتی داره
آخرش می‌گنده داشی
می‌گنده داشی

می‌خوام خوب شم
بگو چرا بدتر می‌شم من
دیشبو دوباره بد مستی کردم
وقتی تنهایی تو غربت من رد می‌کردم
نسلم شعرامو از بر می‌کردن

هنوز هیچ دیدگاهی قرار داده نشده است. اولین نفر شما باشید.