شش (البوم)

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: پاپ

I'll Be There

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: پاپ

ادمای بعد تو

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: پاپ

عاشقت شدم

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: پاپ

تو فکرتم

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: پاپ

تنهایی دو نفره

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: پاپ

دیر اومدی

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: مشخص نشده

گوشی

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: پاپ

اره اره

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: پاپ

قلبم

فرزاد فرزین

دریافت

سبک: پاپ